Como cho conto | Contraproducións

Próximas Datas

    Non hai datas próximas

“Como cho conto…” é un espectáculo de narración oral, unha sesión de contos na que se van enfiando historias, anécdotas, lerias… de creación propia, ás veces baseadas na tradición oral, ou ben na literatura axeitada á oralidade.

Nunha mistura entre o narrador e o xogral da palabra, entre o charlatán de feira e o cómico, as historias de cada sesión escóllense e réxense sobre a marcha, dependendo do ambiente, o público concreto, a gana e inspiración do “conteiro”, as circunstancias do día…

Un estilo de contar que procura a fronteira entre o culto e o popular, entre a oralidade más coloquial e unha intuitiva e non ensaiada estilización escénica.